Requiem av John Rutter

Måndag 15 april sjunger mina sjundeklassare på Adolf Fredriks musikklasser Requiem av John Rutter i Gustaf Vasa kyrka, tillsammans med 7EF och deras musiklärare Lina Sandborgh.

Sopransolist är Lovisa Karlsson, en av mina ”körtanter” från Adolf Fredriks Flickkör, och dessutom en av mottagarna av årets stipendier ur Stiftelsen Marianne Hillerudhs minnesfond.

Rekviet spelas i Rutters mindre version för ensemble, med Claes Walroth (flöjt), Fredrik Sohngen (oboe), Ljubica Sekulic (harpa), Magnus Einarsson (slagverk), Agnes Ströberg Wall (cello) och Johannes Skoog (orgel).

Kom, vetja!