Adolf Fredriks Flickkör

Sedan augusti 2017 är jag konstnärlig ledare och dirigent för välrenommerade och, får man väl påstå, världskända Adolf Fredriks Flickkör. Flickkören är en specialkör vid Adolf Fredriks musikklasser. På våren i femman kan man provsjunga för kören, där man alltså om man blir utvald börjar när man går i sexan. Då väntar fyra år sprängfyllda av musikaliska utmaningar och upplevelser, innan man i samband med att man går ut nian ”pensioneras” från kören. Du blir ”körtant”. Det svenska musiklivet, inte minst på sångsidan då förstås, är fullt av körtanter som odlat sitt sångintresse och grundlagt en musikalisk nyfikenhet i Flickkören.

Flickkören startades 1972 av den legendariske musikpedagogen Bosse Johansson, som då var relativt nybakad musiklärare på redan då anrika Adolf Fredriks musikklasser. Kören växte och lät snart tala om sig. Snart hade man Europa som sitt spelfält, och kören har rest både till Japan och USA genom åren. Bosse ledde kören i trettio år och lämnade vid sin pensionering från musikklasserna vidare till Karin Bäckström. Sångåret 2016/2017 leddes kören av Sofia Ågren, och från och med hösten 2017 är det alltså jag som för traditionen vidare i en anda av utveckling, nyfikenhet och förnyelse.