Goder afton, mitt herrskap!

På torsdag, själva luciadagen, är det dags för årets musikaliska höjdpunkt, nämligen luciakonserten med Adolf Fredriks Flickkör. I år, liksom förra året, går den över tröskeln i Norrmalmskyrkan. Du får höra världens finaste Flickkör i all den luciamusik som hör högtiden till, plus ytterligare några vanligare och ovanligare stycken som vi gärna sjunger för dig. […]